Kalibracja alkomatów Promiler

Każdy alkomat powinien być poddany kontroli nie tylko wtedy, kiedy pojawiają się wątpliwości co do prawidłowości jego wskazań, ale przede wszystkim okresowo, po upływie czasu wskazanego przez producenta. Zazwyczaj zaleca się, aby urządzenie było poddawane kalibracji co 3, 6 lub 12 miesięcy. Jeżeli posiadasz alkomat promiler, kalibracja może być wykonana przez profesjonalistów, których. W skład usług świadczonych przez sklep Polskie Centrum Kalibracji wchodzi także serwis alkomatów. Co warto podkreślić, sklep po przeprowadzeniu kalibracji wystawi Ci certyfikat potwierdzający wykonanie kontroli oraz optymalizacji oprogramowania będącego podstawą działania urządzenia. Cena za przeprowadzenie kalibracji nie jest wysoka, zatem warto zainwestować, aby cieszyć się sprawnym urządzeniem działającym przez wiele lat. Co więcej, obsługa serwisowa często oferowana jest przez pewien czas po zakupie w ramach ceny urządzenia, zatem warto skorzystać z tego typu rozwiązania.
OFERTA

Na czym polega kalibracja alkomatów?

Jeżeli posiadasz alkomat, kalibracja to z całą pewnością znany Ci proces kontrolno-optymalizacyjny, którego celem jest skonfigurowanie oprogramowania urządzenia. Dzięki kalibracji zyskujesz pewność, że alkomat prawidłowo wskazuje zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Podczas tego procesu urządzenie poddaje się specjalnym testom, a następnie weryfikuje się wyniki z alkomatu z jednostkami miary podanymi przez wzorzec, a także reguluje się czujnik urządzenia, przez co zawartość alkoholu wyświetlana przez alkomat jest taka sama, jak wartość wskazana na butelce odczynnika w kalibratorze.
Aby odpowiednio zadbać o alkomat, kalibracja musi być wykonywana regularnie. W przeciwnym razie może bowiem dojść do uszkodzenia sensora urządzenia, który nie podlega gwarancji, zatem konieczność jego wymiany spowoduje dodatkowe koszty. Jako że sensor jest jednym z droższych elementów alkomatu, może okazać się, iż w przypadku tańszych modeli jego wymiana będzie po prostu nieopłacalna. Musisz także wiedzieć, że wykonanie procesu kalibracji może być niezbędne częściej, jeżeli korzystasz z urządzenia niezgodnie z instrukcją jego obsługi, np. wykonujesz pomiary od razu po spożyciu alkoholu. Wówczas stężenie alkoholu we wtłaczanym do alkomatu powietrzu przewyższa jego zakres pomiarowy. To z kolei prowadzi do dekalibracji, a w niektórych przypadkach - nawet do trwałego uszkodzenia sprzętu.
Jeżeli odpowiednio zadbasz o swój alkomat, będziesz mógł cieszyć się sprawnym urządzeniem przez znacznie dłuższy czas. Oprócz wykonywania regularnej kalibracji, należy pamiętać o właściwym przechowywaniu alkomatu. Nie powinien on być narażony na czynniki atmosferyczne, takie jak mróz, upał, wilgoć, a także na opary detergentów chemicznych. Wszelkie środki bezpieczeństwa, jakie należy zachować w celu zapewnienia sprawności urządzenia opisane są zwykle w instrukcjach obsługi, dlatego też trzeba bezwzględnie ich przestrzegać.